Gmail Talk!

Google的新创意:
--------------------------------------------

新功能! Gmail 聊天功能在此处

      直接从 Gmail 内部与您的朋友们聊天,再也无需单独加载程序或查找新地址。只需点击一下鼠标,即可与通过电子邮件来往的人以及 Google talk 网络中的人聊天。现在您甚至可以保存和搜索 Gmail 帐户中的聊天记录。聊天还是不错的。

--------------------------------------------

测试聊天了一会,感觉还真是不错,方便。

logo1.gif

大小: 3.25 KB
尺寸: 143 x 59
浏览: 38 次
点击浏览全图

chat_callout.gif

大小: 67.61 KB
尺寸: 750 x 546
浏览: 41 次
点击浏览全图

关键词: talk

上一篇: 两个有意思的数码产品
下一篇: 香莲碧水动风凉夏日长

目前还没有人评论,您发表点看法?
发表评论

评论内容 (必填):